Obchodní podmínky

Zakoupením vstupenky divák přistupuje na následující obchodní podmínky Městského domu kultury Sokolov, příspěvkové organizace:

Změny programu, účinkujících a termínů jsou vyhrazeny.

Zakoupené vstupenky na filmové představení v kině Alfa lze vrátit či vyměnit na pokladně kina Alfa nebo v Sokolovském infocentru.

Prodej vstupenek na akce je zajištěn přes vstupenkový rezervační systém Colosseum společnosti Perfect System, s.r.o. Vstupenky je možné zakoupit na pokladně kina Alfa nebo v Sokolovském infocentru.

Objednávky vstupenek jsou závazné. Po vystavení faktury nebo dobírky nelze provádět storno, měnit počet vstupenek, kategorii vstupenek nebo termín představení.

Vstupenky na fakturu lze vystavit pouze na základě písemné objednávky na a emailové adrese: kamila.herakova@mdksokolov.cz. Objednávky se přijímají nejpozději 7 dnů před konáním akce. Fakturu nelze vystavit k již zakoupeným  vstupenkám.

Na e-Vstupenky nelze uplatnit žádná sleva.

Jakýkoliv neoprávněný zásah na vstupence činí vstupenku neplatnou a jejímu majiteli nebude umožněn vstup do sálu. Bez kontrolního kuponu je vstupenka neplatná. Padělání vstupenky je trestné.

Překontrolujte si při zakoupení správnost údajů na vstupence.

Rezervace jsou platné 2 dny. Pokud není rezervace vyzvednuta a uhrazena do konce její platnosti, automaticky se uvolňuje k dalšímu prodeji. Všechny rezervace je nutné vyzvednout a uhradit na pokladně předprodeje, popřípadě u webových prodejců.

Při třetí a další opakované rezervaci vstupenek jedním zákazníkem na stejné představení si Městský dům kultury Sokolov, příspěvková organizace vyhrazuje právo tuto rezervaci zrušit bez náhrady.

Zveřejněním mimořádných akčních nabídek nevzniká nárok držitelům dříve zakoupených vstupenek na kompenzaci.

Při změně termínu představení zůstávají vstupenky v platnosti pro náhradní představení.  Termín pro vrácení vstupného je stanoven do 14 dnů od oznámení nového termínu představení na našich stránkách www.kinoalfa.cz .Vstupenky je možné vrátit v místě, kde byly zakoupeny, tj. buď na pokladně kina Alfa nebo v Sokolovském infocentru. Peníze za vstupenky zakoupené online na internetu jsou vráceny bezhotovostní návratovou transakcí zpět na účet, ze kterého bylo vstupné hrazené. Tyto vratky jsou realizovány do 60 dnů, se snahou o případné dřívější vypořádání, dle provozních možností. Peníze za hromadně zakoupené vstupenky jsou obvykle vráceny objednatelům.  O výměnu vstupenky za jinou nebo o vrácení peněz lze žádat do 14 dnů od data oznámení  náhradního představení.

Při zrušení představení lze postupovat jako u změněného představení stejným způsobem, ale termín pro vrácení vstupného je stanoven nejpozději do 30 dnů od data zrušeného představení. Vstupenky je možné vrátit v místě, kde byly vstupenky zakoupeny, tj. buď na pokladně kina Alfa nebo v Sokolovském infocentru. Peníze za vstupenky zakoupené online na internetu jsou vráceny bezhotovostní návratovou transakcí zpět na účet, ze kterého bylo vstupné hrazené. Peníze za hromadně zakoupené vstupenky jsou  vráceny objednatelům.

Diváci, kteří přijdou po zahájení, budou usazení podle pokynů pořadatelů. Přímý vstup do hlediště po začátku představení není možný.

Zákaz fotografování a pořizování jakýchkoli záznamů během představení. Divák, který neuposlechne napomenutí hledištního personálu, může být z představení vykázán, bez nároku na vrácení vstupného.

Držitel vstupenky dává bez jakýchkoliv nároků pořadateli i třetím osobám souhlas ke zhotovení a zveřejnění jakékoliv formy záznamu akce či záznamu v souvislosti s ní pro marketingové a PR účely.

Zakoupením a předložením vstupenky vyjadřuje její držitel souhlas s těmito pokyny.

Městský dům kultury Sokolov, příspěvková organizace si vyhrazuje právo na změny či doplnění těchto obchodních podmínek.

 

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Emailové adresy se souhlasem adresáta používáme k zasílání newsletteru (obchodních sdělení, aktualit a novinek kina Alfa a Městského domu kultury Sokolov).

Poštovní adresy a telefonní čísla se souhlasem adresáta či majitele telefonního čísla používáme k zasílání informací o změnách programu, termínu či pro zaslání propagačních materiálů.

Osobní data pro tyto účely budeme uchovávat po dobu pěti let.

Fotografie a videozáznamy pořízené na akcích konaných v kině Alfa používáme výhradně k propagačním účelům – web, facebook, instagram.

 

Colosseum – souhlas se zpracováním osobních údajů